Ilu nauczycieli jest zatrudnionych na niepełny etat?

23.02.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej na wniosek o dostęp do informacji publicznej, na dzień 30.09.2016 na pełny etat zatrudnionych było 567 519 nauczycieli (83% wszystkich zatrudnionych). W tym samym czasie liczba zatrudnionych na niepełny etat wynosiła 116 960 nauczycieli (17% wszystkich zatrudnionych).

16707105_1355916271095182_230332181_n

Na temat reformy edukacji i jej analizy więcej można przeczytać tutaj.

Wypowiedź Anny Zalewskiej zostaje uznana za fałszywą ze względu na różnicę w podanych procentach liczby dotyczącej zatrudnienia nauczycieli na niepełny etat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.