Czas czytania: około min.

Ilu uchodźców zostało przyjętych?

25.05.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportami Urzędu do Spraw Cudzoziemców w latach 20142015 żadnemu z obywateli Ukrainy nie przyznano statusu uchodźcy. W roku 2016 status ten przyznano 16 Ukraińcom.

Obywateli Ukrainy obejmowano też innymi formami ochrony międzynarodowej przewidzianej w ustawach z tego względu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w stosunku do obywateli Ukrainy wydał:

  • W 2014 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 11 decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 645 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2015 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 2 decyzje o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 1785 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2016 roku – Szef UdsC wydał  51 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej a 1 osoba otrzymała zgodę na pobyt tolerowany ; 696 osób otrzymało decyzję odmowną

Warto zaznaczyć, że konflikt w Donbasie, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz wybuchł w kwietniu 2014r.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.