Strona główna Wypowiedzi Ilu uchodźców zostało przyjętych?

Ilu uchodźców zostało przyjętych?

Ilu uchodźców zostało przyjętych?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Uchodźców było przyjętych chyba 400 osób z Donbasu, jeszcze 200 za naszej kadencji.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TVP 1, 25.05.2017

Zgodnie z raportami Urzędu do Spraw Cudzoziemców w latach 20142015 żadnemu z obywateli Ukrainy nie przyznano statusu uchodźcy. W roku 2016 status ten przyznano 16 Ukraińcom.

Obywateli Ukrainy obejmowano też innymi formami ochrony międzynarodowej przewidzianej w ustawach z tego względu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w stosunku do obywateli Ukrainy wydał:

  • W 2014 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 11 decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 645 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2015 roku – 6 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 2 decyzje o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany; 1785 osób otrzymało decyzję odmowną
  • W 2016 roku – Szef UdsC wydał  51 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej a 1 osoba otrzymała zgodę na pobyt tolerowany ; 696 osób otrzymało decyzję odmowną

Warto zaznaczyć, że konflikt w Donbasie, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz wybuchł w kwietniu 2014r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy