Czas czytania: około min.

Ilu urzędników zatruniono za czasów PO i PSL?

15.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak podaje GUS, z dniem 31 grudnia 2007r., przeciętne zatrudnienie w sferze budżetowej w w sekcji “administracja publiczna, obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” wynosiło 514 728 osób. GUS zalicza do tej kategorii: administrację państwową (naczelne i centralne organy administracji, urzędy wojewódzkie), administrację samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa) oraz samorządowe kolegia odwoławcze.

1

W tym przeciętne zatrudnienie w samej administracji publicznej wynosiło 379 864 osoby.

2

Według danych GUS, zawartych w raporcie “Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku”, przeciętne zatrudnienie w sferze budżetowej w sekcji “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” wynosiła 552 295 osób.

3

Przeciętne zatrudnienie w samej administracji publicznej (stan z 31 grudnia 2015r.) wynosiło 426 384 osoby.  

4

Jak widać, różnica pomiędzy rokiem 2015, a 2007 w przypadku sekcji “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” wynosi 37 567 stanowisk, a w przypadku samej administracji publicznej 46 520 stanowisk.

Sprawdzając powyższą wypowiedź zweryfikowaliśmy nie tylko przyrost zatrudnienia, ale także sumę nowych przyjęć do pracy w omawianym sektorze gospodarki narodowej.  

Okres rządów Platformy Obywatelskiej obejmował lata 2007- 2015. W tym okresie odnotowano w sumie 732 741 nowych przyjęć do pracy pracowników pełnozatrudnionych w sektorze “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (GUS nie przedstawia odrębnych statystyk dotyczących jedynie przyjęć pracowników w samej administracji publicznej). Poniższe zestawienie opisuje ile osób, według GUS, przyjęto w poszczególnych latach:

Niezależnie od sposobu ujęcia tej kwestii urzędników (różnica w poziomie przeciętnego zatrudnienia; liczba przyjęć do pracy), liczba podana przez wiceministra sprawiedliwości jest błędna.

Natomiast błąd może mieć swoje źródło w tym, że całkowite zatrudnienie w sferze budżetowej (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna) oscyluje wokół 1,5 miliona.

Według danych GUS z roku 2015 jest to dokładnie 1 478 289 zatrudnionych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.