Bronisław Komorowski o nowelizacji ordynacji podatkowej

10.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami ze strony Kancelarii Prezydenta, nowelizacja wprowadza:

-przede wszystkim zasadę nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika,

– jasne zasady co do biegu i czasu przedawnienia w sprawach podatkowych,

– likwiduje możliwość wprowadzenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji,

-nieostatecznych w przypadku, gdy okres przedawnienia jest krótszy niż 3 miesiące,

– znosi obowiązek składania wyjaśnień do korekty deklaracji podatkowej,

– uchyla mechanizmy dotyczące korekty kosztów w podatkach dochodowych,

– zmniejsza uciążliwość kontroli podatkowych przez wprowadzenie zapisu o miejscach, gdzie może być probwadzona kontrola dokumentów,

– zmniejszenie kosztów prowadzenia administracji przez zmianę obowiązku wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na koszt długów na nadpłaty większe niż trzykrotność długów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.