Inwestycje w energię odnawialną

30.10.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ustawa o której mowa to “Ustawa z dnia 14 września 2016r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw”.

Ustawa ta w porównaniu z ustawą z dnia 22 stycznia 2015r. zmienia limit wydatków budżetowych w latach 2015-2018 z 3 do 7 mld zł. Wydatki te, według ustawy z dnia 7 września 2007r., mają obejmować likwidację kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych przez przedsiębiorstwo części, a także na restrukturyzację zatrudnienia oraz pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstw, zakładów górniczych i ich części, które ulegają likwidacji.

Nowelizacja z dnia 14 września 2016r. nie porusza jednak tematu wykorzystania wydatków, na które limit został podniesiony. Przepisy mówiące o tym, że urlop górniczy przysługuje pracownikom zatrudnionym pod ziemią w kopalni lub w zakładzie górniczym, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego czy jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, zatrudnionym w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i na powierzchni kopalni, których staż pracy jest nie krótszy niż 5 lat zostały ujęte już w ustawie z 7 września 2007r. w art.11d i art.11b.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.