Inwestycje w energię odnawialną

30.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny rzeczywiście odpowiada za sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zużywających do 25 mln m 3 gazu rocznie co wynika z raportu URE. Spółka PGNiG wydzieliła spółkę-córkę w 2014 roku odpowiadającą właśnie za ten segment. Jednocześnie jak podaje URE w roku 2015 PGNiG obsługiwało sprzedaż gazu dla 80,22% odbiorców końcowych (w 2014 89,24%).” Pozostałe 19,78% sprzedaży gazu do odbiorców końcowych realizowane było przez inne spółki obrotu dokonujące sprzedaży w kraju (12,66%) oraz przez spółki sprzedające gaz głównie na rynku niemieckim bezpośrednio do dużych odbiorców końcowych, którzy samodzielnie sprowadzili ten gaz do Polski (ok. 7,12%).”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.