Czas czytania: około min.

Janusz Piechociński o inwestycjach w energię odnawialną

30.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Bloomberg New Energy Finance opublikowanym 10 października 2016 roku globalna wartość inwestycji w energię odnawialną spadła w III kwartale o 43% w stosunku do 2015 roku i wyniosła dokładnie 42,4 mld dolarów. W związku z tym odpowiedź uznajemy za prawdziwą.

According to a report by Bloomberg New Energy Finance published on October 10, 2016, the value of global investment in renewable energy decreased in the third quarter by 43% compared with 2015 and amounted to exactly USD 42.4 billion. Therefore, we consider the answer as true.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.