Jacek Karnowski o bezrobociu i prezydenckich zarobkach

19.05.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z aktualnymi danymi dostępnymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz na portalu GUSu możemy przeczytać, iż stopa bezrobocia w mieście Gdańsk wynosi 3% (7066 osób zarejestrowanych jako bezrobotne). Ponadto, zgodnie z informacjami podawanymi przez Gdański Urząd Pracy, stopa bezrobocia w Gdańsku nie zmieniła się przez pierwsze trzy miesiące roku, czyli te, dla których dostępne są sprawdzone dane. Wypowiedź prezydenta Karnowskiego uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu


Gdańsk jest miastem, gdzie jest poniżej dwóch procent bezrobocia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.