Jacek Kurski o wyniku wyborczym PO

10.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W wyborach do Sejmu PO w 2007 uzyskała dokładnie wynik 41,51% głosów. Po roku 2000 jest to najwyższy wynik jaki uzyskała którakolwiek partia w wyborach do Sejmu. W wyborach parlamentarnych z 2011 roku PO uzyskała 39,11% głosów, w 2005 roku 24,14, a w 2001 roku 12,68% głosów. Kolejną partią po PO pod względem względnej ilości oddanych głosów jest SLD z wynikiem 41,04% głosów w 2001 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.