Jacek Majchrowski dla wMeritum.pl

23.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie w latach 2010 -2013 zarejestrowano 15506 przedsiębiorstw turystycznych (między innymi takich jak restauracje, biura podróży, hotele itp.), w których zatrudnionych jest  14 939 osób (stanowi to ok. 7% zatrudnionych w Krakowie).

Nie można jednak dokładnie określić ile mieszkańców Krakowa żyje z turystyki, ponieważ nie uwzględnia się zatrudnionych na podstawie ”umowy śmieciowej” , nie można też określić liczby osób pracujących przy turystyce biznesowej.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.