Jacek Majchrowski dla wMeritum.pl

23.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wedle danych przedstawionych nam przez rzecznika prasowego MPWiK SA, Katarzynę Muller 99,7% mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków ma możliwość korzystania z wodociągów, natomiast 98% – do kanalizacji. Kraków równiez oczyszcza 100% ścieków wpływających na oczyszczalnie należące do MPWiK SA. Mimo usilnych starań niestety nie udało nam się odnaleźć innych miast, które  oczyszczałyby wszystkie swoje ścieki.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.