Czas czytania: około min.

Jacek Majchrowski o ruchu turystycznym w Krakowie

19.06.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2017 szacowany był na 12,9 mln odwiedzających miasto, w tym 9 850 000 turystów krajowych i 3 050 000 zagranicznych. W roku 2016 Kraków odwiedziło 12 150 000 osób. Jest to wzrost o 6,17 proc. w skali rok do roku.

 

[Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna dla Gminy Miejskiej Kraków, Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2017, Kraków 2017 r., s. 19]

 

Raport, przygotowany przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Gminy Miejskiej Kraków, został oparty na wynikach badań ankietowych zrealizowanych od maja do września 2017 r. wśród odwiedzających miasto w celach turystycznych. Próba badania wynosiła n = 3509 osób, a kwestionariusze ankietowe przygotowano w sześciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim). Twórcy badania posiłkowali się także danymi wtórnymi (m.in. z Bazy Danych Regionalnych, komunikatów, biuletynów, publikacji elektronicznych udostępnionych przez GUS).

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przywołuje dane zbliżone do oficjalnych szacunków, w związku z tym jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

W zeszłym roku było ponad 12 mln [turystów w Krakowie].

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.