Jacek Majchrowski podsumowuje

23.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sprawozdanie z roku 2003 pokazuje, że gospodarka komunalna i ochrony środowiska pochłonęła z budżetu miasta 124 289 338 złotych, a gospodarka mieszkaniowa 133 518 771, w następnym roku wydatki wyniosły 171 049 473 złotych oraz 227 548 176 złotych.

W 2004 roku wydano 24 293 760 złotych na modernizację oczyszczalni ścieków Płaszów.

 

Rok później wydatki na gospodarkę mieszkaniową i gospodarkę komunalną i ochrony środowiska przeznaczono 222 610 669 i 187 426 648 złotych. W inwestycjach strategicznych znalazły się między innymi takie projekty jak:

  • Oczyszczalnia Ścieków Płaszów (koszt 27 107 375 złotych z czego 23 182 882 pochodziło z dotacji)
  • Kraków Gospodarka Odpadami (koszt 15 628 019 złotych)
  • Modernizacja Rynku Głównego (koszt 11 980 144 złotych)
  • Modernizacja Placu Bohaterów Getta (koszt 14 400 055 złotych)

W roku 2006 kontynuowano projekt oczyszczalni ścieków Płaszów, na który miasto otrzymało dotację w wysokości 17 340 581 złotych.

Kolejne etapy budowy oczyszczalni ścieków to kwota 36 985 193 złotych. W budżecie z roku 2007 przeznaczono również 11 299 158 zł na przebudowę Małego Rynku, 20 700 000 zł na Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie oraz 5 598 944 zł na budowę Muzeum Sztuki Współczesnej.

Wydatki budżetowe z 2008 roku to w dużej mierze modernizacje dróg, ale i kontynuacje projektów takich jak oczyszczalnia ścieków i budowa Centrum Kongresowego (w tym infrastruktury), podobnie jak w następnym roku.

W budżecie z 2010 roku przekazano pieniądze na modernizację Pałacu Krzysztofory oraz rozpoczęto pracę nad muzeum Podziemia Rynku.

Lata 2011 – 2013 to kończenie projektów takich jak Centrum Kongresowe, Kraków Arena oraz stadiony Wisły i Cracovii.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.