Czas czytania: około min.

Jacek Rostowski – Gość Radia ZET

21.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wskaźnikiem, który odpowiada za mierzenie nierówności społecznej jest tzw. współczynnik Giniego. Skala tego wskaźnika oscyluje od 0% do 100%, przy czym 0% oznacza, że dochody są idealnie równomierne. W 2014 odnotowano wzrost tego czynnika o 0,01 punktu procentowego, gdyż w 2013 wynosił on 30,7 %, a w 2014 30,8%. Wartość współczynnika Giniego malała od 2007 do 2013 roku. W 2013 roku wskaźnik Giniego był niewiele wyższy od średniej Unijnej (Polska 30,7%, UE 30,5%), jednak nie zmienia to faktu, że rozwarstwienie w Polsce nie zmalało ostatnim czasem.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.