Strona główna Wypowiedzi Jacek Sasin o Funduszu Spójności

Jacek Sasin o Funduszu Spójności

Jacek Sasin o Funduszu Spójności

Jacek Sasin

[O propozycji budżetu KE] Polska w dalszym ciągu, nawet przy tych niekorzystnych propozycjach, jest największym beneficjentem Funduszu Spójności.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fundusz Spójności (ang. Cohesion Fund) jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE.

Fundusz ustalony na lata 2014 – 2020 wynosi łącznie 63.4 mld EUR, a jego beneficjentami są: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Polska jest rzeczywiście krajem, który otrzymał najwyższą kwotę w ramach funduszu.

Rozłożenie aktualnych dotacji z FS wygląda następująco:

Kraj Wysokość dotacji  z FS (EUR)
Polska 27.30 mld
Rumunia 8.69 mld
Czechy 7.22 mld
Węgry 7.08 mld
Słowacja 5.00 mld
Grecja 3.84 mld
Portugalia 3.36 mld
Chorwacja 2.95 mld
Bułgaria 2.68 mld
Litwa 2.41 mld
Łotwa 1.58 mld
Estonia 1.58 mld
Słowenia 1.07 mld
Cypr 346 mln
Malta 256 mln

 

Polska jest także największym beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund), którego celem jest “wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami”. Środki przyznane Polsce w ramach tego funduszu na lata 2014 – 2020 to 47.5 mld EUR, co razem z FS daje liczbę 74.8 mld EUR.

29 maja 2018 Komisja Europejska w ramach budżetu UE zaproponowała przekazanie 330 mld EUR na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Komisja pokazała również, jak miałoby wyglądać rozłożenie dotacji między 27 państw (w tabelce podajemy pierwszych 10)  z obu funduszy:

Kraj Wysokość dotacji  z FS i EFRR (EUR)
Polska 64.39 mld
Włochy 38.56 mld
Hiszpania 34.00 mld
Rumunia 27.20 mld
Portugalia 21.17 mld
Grecja 19.23 mld
Węgry 17.93 mld
Czechy 17.84 mld
Francja 16.02 mld
Niemcy 15.68 mld

 

Zgodnie z powyższymi danymi Polska rzeczywiście jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. Wypowiedź Jacka Sasina należy uznać więc za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
Minister Kancelarii Premiera

 

Polska w dalszym ciągu, nawet przy tych niekorzystnych propozycjach, jest największym beneficjentem Funduszu Spójności.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy