Czas czytania: około min.

Jacek Sasin o Funduszu Spójności

30.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Fundusz Spójności (ang. Cohesion Fund) jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE.

Fundusz ustalony na lata 2014 – 2020 wynosi łącznie 63.4 mld EUR, a jego beneficjentami są: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Polska jest rzeczywiście krajem, który otrzymał najwyższą kwotę w ramach funduszu.

Rozłożenie aktualnych dotacji z FS wygląda następująco:

KrajWysokość dotacji  z FS (EUR)
Polska27.30 mld
Rumunia8.69 mld
Czechy7.22 mld
Węgry7.08 mld
Słowacja5.00 mld
Grecja3.84 mld
Portugalia3.36 mld
Chorwacja2.95 mld
Bułgaria2.68 mld
Litwa2.41 mld
Łotwa1.58 mld
Estonia1.58 mld
Słowenia1.07 mld
Cypr346 mln
Malta256 mln

 

Polska jest także największym beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund), którego celem jest “wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami”. Środki przyznane Polsce w ramach tego funduszu na lata 2014 – 2020 to 47.5 mld EUR, co razem z FS daje liczbę 74.8 mld EUR.

29 maja 2018 Komisja Europejska w ramach budżetu UE zaproponowała przekazanie 330 mld EUR na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Komisja pokazała również, jak miałoby wyglądać rozłożenie dotacji między 27 państw (w tabelce podajemy pierwszych 10)  z obu funduszy:

KrajWysokość dotacji  z FS i EFRR (EUR)
Polska64.39 mld
Włochy38.56 mld
Hiszpania34.00 mld
Rumunia27.20 mld
Portugalia21.17 mld
Grecja19.23 mld
Węgry17.93 mld
Czechy17.84 mld
Francja16.02 mld
Niemcy15.68 mld

 

Zgodnie z powyższymi danymi Polska rzeczywiście jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. Wypowiedź Jacka Sasina należy uznać więc za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
Minister Kancelarii Premiera

 

Polska w dalszym ciągu, nawet przy tych niekorzystnych propozycjach, jest największym beneficjentem Funduszu Spójności.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub