Jacek Sasin o wpływach do budżetu państwa z podatku VAT

18.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

4 sierpnia Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach budżetu państwa za pierwsze półrocze roku 2017.  W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% rok do roku (to jest o ok. 17,6 mld zł).

Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł rok do roku) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł rok do roku). Wśród przyczyn spadku wartości zwrotów resort wymienia:

  1. Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT, co wskazuje na istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.
  2. Wcześniejszą wypłatę części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r.
  3. Przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT:
    1. I-IV 2016 – średnio 43,3 dni
    2. I-IV 2017 – średnio 39,9 dni
  4. Niższą wartość wstrzymanych zwrotów VAT o 1,8 mld zł.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
poseł Prawa i Sprawiedliwości

 

Po pierwszym półroczu tego roku mamy 28 proc. wzrostu wysokości podatku VAT, który wpłynął do budżetu.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.