Jadwiga Emilewicz o stanie krakowskiej zieleni

06.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z danych ZIKiTu wynika, że w Krakowie znajdują się 42 parki, które zajmują powierzchnie 394 ha.

 

Dane udostępniane przez Urząd Miasta Łodzi wskazują na 32 parki o powierzchni 433,5 ha. Inne informacje podaje portal zielonalodz.pl –  tutaj mowa o łącznej powierzchni parków wynoszącej 503,8 ha – nadal nie jest to jednak 589 ha deklarowanych przez Jadwigę Emilewicz.

 

Niestety nie udało nam się dotrzeć do informacji dotyczących powierzchni parków w Katowicach. Wysłaliśmy w tej sprawie stosowne zapytanie, w razie odpowiedzi niezwłocznie uzupełnimy uzasadnienie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.