Strona główna Wypowiedzi Jak głosował Tomasz Latos ws. projektu ustawy znoszącej obowiązek szczepień?

Jak głosował Tomasz Latos ws. projektu ustawy znoszącej obowiązek szczepień?

Jak głosował Tomasz Latos ws. projektu ustawy znoszącej obowiązek szczepień?

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

Pan poseł Latos, szef Komisji Zdrowia, zagłosował za tym, żeby polski Sejm procedował ustawę, która znosi obowiązkowość szczepień.

Kawa na ławę, 21.03.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 21.03.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W marcu 2018 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy, którego głównym postanowieniem było zniesienie obowiązku szczepień ochronnych.
 • Inicjatywa spotkała się z negatywną oceną rządu. Krytycznie do proponowanego rozwiązania odniosła się Naczelna Izba Aptekarska. Argumenty podnoszone przez środowisko tzw. antyszczepionkowców zostały także zakwestionowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
 • Sejm trzykrotnie głosował ws. przedłożonego projektu. W trakcie pierwszego czytania głosowano ws. jego odrzucenia – wówczas Tomasz Latos był nieobecny. W następnym głosowaniu polityk PiS poparł rozwiązanie przekazania projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia, która przedstawiła sprawozdanie i zawnioskowała o odrzucenie projektu. Pod sprawozdaniem podpis złożył Tomasz Latos. Sejm głosował więc po raz kolejny ws. odrzucenia projektu. Tym razem rozwiązanie to zyskało większość głosów, w tym poparcie Tomasza Latosa.
 • Izabela Leszczyna pomija w swojej wypowiedzi fakt, że odbyły się łącznie trzy głosowania w trakcie procedowania projektu ustawy. Jedynie w jednym z nich, chronologicznie drugim, poseł Latos zagłosował za skierowaniem ustawy do prac w komisji. Pomija również fakt, że Komisja Zdrowia, której Latos był przewodniczącym, ostatecznie zadecydowała o negatywnej ocenie projektu i zarekomendowała jego odrzucenie. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Projekt ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia

W marcu 2018 roku do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który został wniesiony z inicjatywy stowarzyszenia STOP NOP. Do reprezentowania komitetu inicjatywy ustawodawczej upoważniono Justynę Sochę – obecnie prezes wspomnianego stowarzyszenia.

Głównym założeniem projektu ustawy było zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, które są w Polsce przeprowadzone u dzieci i młodzieży do 19. roku życia oraz u osób szczególnie narażonych na zachorowanie. Wykaz szczepień obowiązkowych jest co roku ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wnioskodawcy dopuszczali pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie w sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W pozostałych przypadkach szczepienia miałyby zostać dobrowolne.

Opinie na temat proponowanych zmian

Przedłożony projekt zyskał rozgłos medialny, co skutkowała licznymi komentarzami na jego temat. Do proponowanych zmian odniosła się Naczelna Izba Aptekarska, która stwierdziła, że obowiązek szczepień nie powinien wzbudzać w społeczeństwie wątpliwości na polu naukowym. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie prasowym:

„Zasadność i obowiązek szczepień nie powinny budzić wątpliwości, ponieważ rygorystyczne badania naukowe, które potwierdzają jakość i skuteczność szczepionek stanowią jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa ich przyjmowania. Fakty niezbicie wskazują na potrzebę szczepień i pewność ich podawania”.

Stanowisko w sprawie zabrał również Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, który m.in. przytoczył dane statystyczne wskazujące wpływ szczepionek na redukcję liczby zachorowań na choroby zakaźne, a także ograniczenie liczby zgonów. Ponadto w opublikowanym oświadczeniu zostały obalone tezy podnoszone przez tzw. antyszczepionkowców, np. rzekomy związek przyczynowo-skutkowy między szczepionkami i wystąpieniem autyzmu. Stanowisko Konsultanta zostało poparte przez Naczelną Izbę Lekarską.

Negatywnie do proponowanych zmian odniósł się także rząd, który przedstawił swoje stanowisko w ramach przebiegu procesu legislacyjnego w sejmie:

„Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania tym zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej).

(…)

Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza również społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z obciążeniem sektora finansów publicznych kosztami leczenia tych chorób i leczenia powikłań tych chorób”.

Przebieg procesu legislacyjnego

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 4 października 2018 roku. Wówczas „za” odrzuceniem projektu ustawy głosowało 172 posłów, przeciwko było 230, a 5 wstrzymało się od głosu. 202 z 230 posłów sprzeciwiających się odrzuceniu projektu to posłowie PiS. W ich gronie nie było wówczas Tomasza Latosa, który nie wziął udziału w głosowaniu.

Tego samego dnia miało miejsce także głosowanie dotyczące skierowania projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia. Pomysł ten poparło 252 posłów, z czego 211 to posłowie PiS. Tym razem wśród głosujących był Tomasz Latos, który głosował tak samo jak większość swoich parlamentarnych kolegów. Po rozpatrzeniu projektu komisje przedstawiły 8 listopada sprawozdanie i wniosły o odrzucenie projektu ustawy. Dokument został podpisany m.in. przez Tomasza Latosa, pełniącego funkcję sprawozdawcy.

W związku z powyższym dzień później w Sejmie odbyło się głosowanie ws. odrzucenia projektu. Wniosek został poparty przez 354 deputowanych: 189 z Prawa i Sprawiedliwości, 114 z Platformy Obywatelskiej, 7 z Kukiz’15, 19 z Nowoczesnej, 15 z Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów, 4 z Wolni i Solidarni, 2 z Liberalno-Społeczni i 2 posłów niezrzeszonych. Wśród posłów głosujących „za” był Tomasz Latos. Uzyskanie większości głosów oznaczało odrzucenie projektu ustawy przez izbę niższą polskiego parlamentu.

Podsumowując, Tomasz Latos głosował wyłącznie „za” przekazaniem projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia. Ostatecznie Komisja Zdrowia, na której czele stał polityk PiS, negatywnie wypowiedziała się o inicjatywie i wniosła o odrzucenie projektu. Następnie na forum Sejmu odbyło się głosowanie, w którym poseł Latos oddał głos „za” odrzuceniem inicjatywy. W związku z tym wypowiedź Izabeli Leszczyny uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!