Strona główna Wypowiedzi Jak Polacy oceniają działania rządu w walce z pandemią?

Jak Polacy oceniają działania rządu w walce z pandemią?

Jak Polacy oceniają działania rządu w walce z pandemią?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

Ponad połowa, ponad 50 proc. Polaków uważa, że rząd radzi sobie z przeprowadzaniem szczepień źle lub bardzo źle.

Graffiti, 06.04.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Graffiti, 06.04.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W najnowszym badaniu SW Research dla „Rzeczpospolitej” 52,1 proc. respondentów ocenia działalność rządu w walce z pandemią źle lub bardzo źle.
 • W marcowym badaniu CBOS dokładnie 50 proc. respondentów uznało, że rząd radzi sobie źle w walce z pandemią.
 • Na przełomie maja i czerwca 2020 roku w badaniu CBOS 70 proc. respondentów oceniało dobrze działania rządu w walce z pandemią.

Wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk uznajemy za manipulację, ponieważ najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że ponad połowa Polaków źle ocenia działalność rządu w walce z pandemią, a nie – jak sugeruje posłanka – realizację programu szczepień przeciwko COVID-19.

Dyskusja na temat programu szczepień

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk gościła 6 kwietnia w porannym programie „Graffiti” emitowanym na antenach Polsatu. Jeden z tematów rozmowy dotyczył realizowanego przez rząd programu szczepień przeciwko COVID-19. Zdaniem posłanki władza nie ma obecnie zaufania, co widać w najnowszym badaniu opinii publicznej, w którym ponad połowa ankietowanych miała uznać, że rząd nie radzi sobie z przeprowadzaniem szczepień. Do słów posłanki odniósł się redaktor Grzegorz Kępka, pytając, czy przytoczony sondaż dotyczy walki z pandemią, czy wyłącznie programu szczepień. Jak przyznał, sondaż dotyczył raczej ogólnej oceny działań rządu w walce z pandemią. W odpowiedzi polityczka Lewicy uznała, że obecnie walka z pandemią opiera się na realizacji szczepień, co w jej opinii można uznać za tożsame. Czego dotyczył wspomniany sondaż? Sprawdźmy to.

Badanie SW Research

Portal internetowy dziennika „Rzeczpospolita” opublikował 5 kwietnia wyniki badania zrealizowanego przez SW Research, które dotyczyło nastawienia polskiego społeczeństwa do działań podejmowanych przez władze w celu zwalczania pandemii. Ankietowani odpowiadali za pomocą panelu online wyłącznie na jedno pytanie, które brzmiało następująco „Jak Pani/Pana zdaniem rząd radzi sobie w walce z epidemią koronawirusa w Polsce?”. Odpowiedzi na postawione pytanie udzieliło 800 respondentów powyżej 18. roku życia.

Ponad połowa ankietowanych (52,1 proc) ocenia negatywnie działania rządu w walce z pandemią. 34,4 proc. respondentów oceniła rząd „bardzo źle”, a 17,8 proc. – „źle”. Z kolei 27 proc. badanych uznało, że rząd radzi sobie „przeciętnie”. Odsetek ocen pozytywnych wyniósł 14,5 proc, z czego 11 proc. to ocena „dobra” a 3,5 proc. to ocena „bardzo dobra”. Pozostałe 6,4 proc. badanych nie potrafiło określić swojego zdania.

Cykliczne badania CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej, systematycznie – co miesiąc, publikuje badanie, w którym jedno z pytań dotyczy oceny działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. W najnowszej edycji badania, przeprowadzonej w marcu, dokładnie 50 proc. respondentów oceniło „źle” działalność rządu. Jest to odsetek o dwa punkty proc. wyższy niż w lutym oraz 5 punktów proc. wyższy niż w styczniu.

Źródło: CBOS

Działania rządu zyskały aprobatę w pięciu pierwszych badaniach CBOS – począwszy od sondażu przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2020 roku do badania zrealizowanego we wrześniu ub.r., w których to odsetek ocen pozytywnych był wyższy niż 50 proc. Najlepszą oceną rząd cieszył się w pierwszym badaniu, w którym 70 proc. ankietowanych oceniło „dobrze” jego walkę z epidemią (48 proc. „raczej dobrze” i 22 proc. „zdecydowanie dobrze”).

W badaniu październikowym odsetek osób oceniających rząd „dobrze” spadł poniżej połowy (49 proc.), lecz przewyższał jeszcze odsetek osób oceniających rząd „źle” (43 proc). W kolejnych trzech badaniach oceny negatywne przeważały już nad ocenami pozytywnymi. Ponadto osoby oceniające działalność rządu „źle” stanowiły większość respondentów. W badaniu styczniowym doszło do odwrócenia sytuacji – więcej osób (47 proc.) oceniała działania rządu „dobrze” niż „źle” (45 proc.). Z kolei w lutym ponownie odsetek osób oceniających kroki podejmowane przez rząd „negatywnie” był większy (48 proc.) niż odsetek osób oceniających działania rządu „dobrze” (46 proc.).

Jak rząd walczy z pandemią?

Wspomniany przez posłankę Dziemianowicz-Bąk Narodowy Program Szczepień jest jednym z wielu elementów walki z pandemią COVID-19. Działania rządu na płaszczyźnie medycznej skupiają się na wyodrębnieniu szpitali tymczasowych dedykowanych wyłącznie pacjentom covidowym. Za kontrolę wskaźników epidemiologicznych odpowiedzialny jest działający przy ministrze zdrowia zespół ds. monitorowania i prognoz. Przy podejmowaniu decyzji związanych z pandemią rząd konsultuje się z radą medyczną, w której skład wchodzą specjaliści z zakresu chorób zakaźnych i wirusologii.

Walka z pandemią COVID-19 to także działania mające na celu ograniczenie transmisji wirusa w społeczeństwie. W związku z tym rząd wielokrotnie podejmował decyzję o wprowadzeniu obostrzeń wpływających na życie społeczne. Z ich pełną listą można zapoznać się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy także wspomnieć o tzw. tarczach antykryzysowych, które miały na celu ochronę polskiej gospodarki. Rząd przeznaczył łącznie 312 mld zł, z czego 7,5 mld zł na ochronę zdrowia, 30 mld zł na bezpieczeństwo pracowników, 30 mld zł na inwestycje, 70,3 mld zł na wzmocnienie systemu finansowego, 74,2 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw oraz 100 mld na tarczę finansową.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!