Czas czytania: około min.

Jak Polacy oceniają swoją sytuację?

24.04.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej „Nastroje społeczne w marcu” na pytanie „Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:” 55% respondentów odpowiedziało „dobrze”. Przeciwnego zdania było 7% badanych. 38% ankietowanych odpowiedziało z kolei, że żyje im się „ani dobrze, ani źle”.

Z kolei na pytanie „Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?” 53% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „dobrze”, 40% badanych „ani dobrze, ani źle”. Negatywnie o warunkach materialnych swojego gospodarstwa domowego wypowiedziało się 7% badanych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.