Czas czytania: około min.

Jak wygląda statystyka zgonów na COVID-19 w Polsce i Szwecji?

28.08.2020 godz. 14:42

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Katarzyna Lubnauer podczas wywiadu dla „Rzeczpospolitej” stwierdziła, że nie wiadomo dokładnie, jak bardzo koronawirus rozprzestrzenia się wśród dzieci i że w niektórych krajach, gdzie szkoły pozostawały otwarte, zarażało się więcej osób, a w innych mniej. Za przykład kraju, w którym nie zostały zamknięte szkoły, została podana Szwecja, w której jest wysoka śmiertelność na COVID-19.

Posłanka wymieniła następnie dane statystyczne, według których w Polsce na milion mieszkańców przypadają 52 zgony z powodu koronawirusa, podczas gdy w Szwecji jest ich 580 na milion mieszkańców.

Koronawirus w Polsce i Szwecji

Według danych udostępnionych przez WHO w Polsce do tej pory z powodu SARS-CoV-2 zmarło 1 977 osób, natomiast w Szwecji liczba zgonów spowodowana wirusem to 5 814. Po przeliczeniu zgonów na milion mieszkańców będzie to odpowiednio: 52 dla Polski (gdzie stan ludności w Polsce w dniu 31 grudnia 2019 roku wynosił 38 382 600) oraz 562 dla Szwecji (gdzie stan ludności w czerwcu 2020 roku wynosił 10 352 390).

Różnica między liczbą podaną w wypowiedzi odnośnie do Szwecji a liczbą występującą faktycznie może wynikać z tego, że ludność Szwecji została zaokrąglona do 10 mln, co daje wówczas wskaźnik 580 zgonów na milion mieszkańców. W związku z tym, że jest to różnica niewpływająca w sposób znaczący na kontekst wypowiedzi, uznajemy ją za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.