Czas czytania: około min.

Jak wyglądają kolejki w służbie zdrowia?

20.10.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Fundacja Watch Health Care co 4 miesiące publikuje badania dotyczące zmiany przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce. Najnowszy raport pokazuje, że w czerwcu i lipcu wyniki wzrosły do 3.1 miesiąca. Dla porównania, w listopadzie 2015 roku wskaźnik wynosił 2.9.

Jak czytamy we wnioskach do badań, jest to pierwszy raz od początku projektu, kiedy została przekroczona granica 3 miesięcy. Od trzech lat zauważalna jest stagnacja oscylująca w granicach 2.9 – 3.0.

Najkrótszy czas oczekiwania w latach 2012 – 2017 wynosił 2.2 miesiąca w okresie między czerwcem, a lipcem 2012 roku.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Kidawa-Błońska
Wicemarszałek Sejmu

 

Minister Radziwiłł obiecywał skrócenie kolejek do lekarzy, a te kolejki w ciągu ostatnich dwóch lat się wydłużają.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.