Czas czytania: około min.

Jak zmieniał się stosunek Polaków do przyjmowania ofiar wojny?

05.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. klub-lewica.org.pl / Zakładka dla mediów

Prawda

Uzasadnienie

Wyniki sondażu CBOS przeprowadzonego w dniach 14-20 maja 2015 r. wskazują, że Polacy w swej większości byli za pomaganiem uchodźcom. Na pytanie: “Czy Pana (i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?”, pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie 72%. 14% opowiedziało się za przyjęciem uchodźców na stałe, 58% ankietowanych za czasowym ich osiedleniem w Polsce. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 21% badanych, a tylko 7% odpowiedzi “trudno powiedzieć”. W związku z powyższym, wypowiedź A. Zandberga można uznać za zgodną z prawdą.

Nastroje Polaków wobec uchodźców zmieniały się pod wpływem kryzysu imigracyjnego oraz ataków terrorystycznych w Paryżu z listopada 2015 r. W grudniu 2015 r. już 53% Polaków było przeciwko przyjmowaniu uchodźców.

2016 r. negatywne zdanie wobec przyjmowania ofiar wojny nie zmieniało się znacząco. Największy odsetek przeciwko osiedlaniu uchodźców zanotowano w kwietniu 2016 r. (61%), najmniejszy – w we wrześniu (52%).

Przy okazji kryzysu migracyjnego w Europie zmieniła się też metodologia przeprowadzania badania dotyczącego uchodźców. W kwietniu 2017 r. na pytanie „Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?” 4% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 18% – raczej tak, 31% – raczej nie, 43% – zdecydowanie nie. 5% badanych nie miało zdania na ten temat.

 

 

Share The Facts
Adrian Zandberg
Członek Zarządu Krajowego Partii Razem

 

Jeżeli spojrzymy na badania społeczne, to widać, że jeszcze 2-3 lata temu większość Polaków opowiadała się za przyjmowaniem ofiar wojny.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub