Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniła się wysokość obrotów handlowych UE z USA?

Jak zmieniła się wysokość obrotów handlowych UE z USA?

Jak zmieniła się wysokość obrotów handlowych UE z USA?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

2020: Eksport UE do USA spadł o 8,2%, zaś import o 13,2%

Twitter, 15.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z lutowymi szacunkami eksport z UE do USA spadł o 8,2 proc., a import z USA do UE zmniejszył się o 13,2 proc.
  • W dniu zamieszczenia tweeta przez Janusza Piechocińskiego Eurostat opublikował zaktualizowane statystyki nieznacznie różniące się od pierwotnych szacunków. Dane wskazują, że import spadł o 12,9 proc., z kolei spadek eksportu był identyczny i wyniósł 8,2 proc.

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Eurostat 15 czerwca wynika, że handel zagraniczny ucierpiał mocno w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19. W porównaniu do roku 2019 w statystkach odnotowano znaczące spadki zarówno po stronie eksportu z UE (-9 proc), jak i importu do UE (-12 proc.). Pandemia COVID-19 miała również wpływ na handel UE z USA: eksport z UE do USA zmniejszył się o 8,2 proc (z 384,4 mld euro do 352,9 mld euro), z kolei import z USA do UE spadł o 12,9 proc (z 232,6 mld euro do 202,6 mld euro). W związku z tym redukcji uległa nadwyżka handlowa – ze 151,8 mld euro do 150,3 mld euro.

Źródło: Eurostat

Oznacza to, iż spadek wysokości obrotów handlowych UE z USA jest nieznacznie niższy, niż wskazywały wstępne wyliczenia. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w lutym br. eksport z UE do USA spadł o 8,2 proc. (z 384,4 mld euro do 353 mld euro). Spadek importu z USA do UE szacowano na 13,2 proc (z 232,6 mld euro do 202 mld euro).

Wart odnotowania jest fakt, iż w 2020 roku USA zostały zepchnięte z pierwszego miejsca wśród partnerów handlowych UE. W ubiegłym roku kraje Wspólnoty odnotowały największą wartość obrotów handlowych z Chinami. Taki obrót rzeczy jest jednak w dużej mierze spowodowany wysokim importem z Chin. USA pozostają wciąż głównym rynkiem zbytu dla produktów UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!