Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniła się zależność Polski od węgla?

Jak zmieniła się zależność Polski od węgla?

Jak zmieniła się zależność Polski od węgla?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przez ostatnie 15 lat zmniejszyliśmy naszą zależność od węgla o 15 proc.

Konferencja prasowa ,15.11.2017 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa ,15.11.2017 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem GUS “Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015” w przeciągu tej dekady zużycie finalne paliwa węglowego spadło z 21% do 18%, co oznacza spadek o 15%.

Najistotniejszym nośnikiem energii były w 2015 r. paliwa ropopochodne, których udział wyniósł 32% i nie zmienił się w porównaniu do 2005 r. Wśród pozostałych nośników spadek wystąpił w zużyciu gazu (z 15 na 14%) oraz ciepła (z 12 na 9%). Wzrost udziału został odnotowany w przypadku energii elektrycznej – z 16 na 18% w omawianym okresie oraz pozostałych nośników energii (głównie energii ze źródeł odnawialnych) – z 7 na 10%.

Ponieważ Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi odnosi się do 15-letniego horyzontu czasowego wobec danych dotyczących jedynie 10 lat, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

Przez ostatnie 15 lat zmniejszyliśmy naszą zależność od węgla o 15 proc.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!