Czas czytania: około min.

Jaka jest liczba pasażerów kolei?

17.03.2019 godz. 7:09

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak wynika ze statystyk przewozów pasażerskich publikowanych na stronie Urzędu Transportu Kolejowego w 2002 roku liczba pasażerów wyniosła 304,1 mln, natomiast w 2017 roku 303,6 mln pasażerów.

Od 2002 do 2017 roku liczba pasażerów zawsze pozostawała na poziomie poniżej 300 milionów. Najgorzej pod tym względem wypadł rok 2005, kiedy to liczba pasażerów wyniosła 257,6 mln.

Prawdą jest zatem, że 2017 rok jest pod tym względem zbliżony do roku 2002, jednak liczba pasażerów była wówczas niższa o 30 milionów w stosunku do wypowiedzi Piotra Malepszaka. 332,2 mln pasażerów było natomiast w roku 2001, a rok wcześniej 360,7.

Różnica między danymi deklarowanymi przez autora wypowiedzi a statystykami wykracza zatem poza margines błędu i stąd wypowiedź została zakwalifikowana jako fałszywa.  

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.