Czas czytania: około min.

Paweł Kukiz o pobieranych pensjach w Polsce

24.01.2019 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Raz na dwa lata Główny Urząd Statystyczny publikuje raport “Struktura wynagrodzeń wg zawodów”. Ostatnie dane, opublikowane w lutym 2018 roku, pochodzą z października 2016 roku. Wówczas najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto (dominanta), które otrzymywane było przez pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosiło 2074,03 zł brutto. Oznacza to, że najczęściej pobierana pensja netto wynosiła wówczas około 1511 zł. Przyjmując zaokrąglenie za dopuszczalne, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.