Strona główna Wypowiedzi Jaką kwotę Rzeszów przeznacza na ochronę zdrowia?

Jaką kwotę Rzeszów przeznacza na ochronę zdrowia?

Jaką kwotę Rzeszów przeznacza na ochronę zdrowia?

Marcin Warchoł

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Jako prezydent zobowiązuję się do tego, żeby co roku zwiększać kwotę, przeznaczaną na służbę zdrowia, o milion złotych. W tej chwili jest to prawie 8 milionów.

Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów, 05.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów, 05.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Marcina Warchoła należy uznać za manipulację. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na fakt, że Marcin Warchoł w przybliżeniu poprawnie wskazuje kwotę planowaną w uchwale budżetowej na ochronę zdrowia („W tej chwili jest to prawie 8 milionów” vs 8 208 484 w 2021 roku). Z drugiej strony należy zauważyć, że polityk w wypowiedzi pomija, ile rzeczywiście wydawane jest na ochronę zdrowia w ramach budżetu Rzeszowa. Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi, w latach 2016, 2017, 20182020 na ochronę zdrowia w Rzeszowie wydawano kwoty rzędu ponad 15 mln złotych rocznie. W roku 2015 wydano na ten cel ponad 10 mln złotych. Najmniej – poniżej 8 mln złotych – wydano w roku 2019

Kontekst wypowiedzi

5 czerwca w stacji TVN24 odbyła się druga debata kandydatów na urząd prezydenta Rzeszowa, z cyklu „Bitwa o Rzeszów”. Jednym z jej uczestników był, związany z dotychczasowym włodarzem miasta Tadeuszem Ferencem, Marcin Warchoł. Podczas debaty padło m.in. pytanie o to, jak kandydaci zamierzają przekonać rzeszowian do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Swoją odpowiedź Marcin Warchoł zaczął od deklaracji, że ochrona zdrowia jest dla niego najważniejsza, i zapowiedzi, że co roku będzie zwiększał kwotę przeznaczaną na tę dziedzinę o milion złotych. Przypomniał też, że z budżetu miasta dotowane są szczepionki na niektóre choroby, jak grypa czy wirusowe zapalenie wątroby (WZW), deklarując, że chciałby wydłużyć tę listę również o szczepienia przeciw COVID-19.

Ochrona zdrowia w budżecie miasta Rzeszowa

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2021 rok kwota zaplanowana  na ochronę zdrowia ma wynieść łącznie 8 208 484 zł, w tym:

 • 7 884 684 zł w ramach zadań gminnych,
 • 26 800 zł w ramach zadań powiatowych.

Kwota ta jest jednak mniejsza niż w uchwale budżetowej z 2020 roku, kiedy to na ochronę zdrowia miało być przeznaczone 9 094 749 zł (9 062 649 zł w ramach zadań gminnych, 32 100 zł w ramach zadań powiatowych). Natomiast, zgodnie zeSprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020”, na ochronę zdrowia w Rzeszowie wydano łącznie 16 678 381,56 zł.

Kwoty z lat poprzednich prezentują się następująco:

 • 2019: 7 907 976 zł (7 873 876 zł w ramach zadań gminnych, 34 100 zł w ramach zadań powiatowych),
 • 2018: 15 043 637 zł (15 012 737 zł w ramach zadań gminnych, 30 900 zł w ramach zadań powiatowych),
 • 2017: 16 955 466 zł (16 925 666 zł w ramach zadań gminnych, 29 800 zł w ramach zadań powiatowych),
 • 2016: 16 755 444 zł (16 726 844 zł w ramach zadań gminnych, 28 600 zł w ramach zadań powiatowych),
 • 2015: 10 616 034 zł (10 590 234 zł w ramach zadań gminnych, 25 800 zł w ramach zadań powiatowych).

Podsumowanie

Pomimo poprawnego wskazania obecnie zaplanowanych wydatków na ochronę zdrowia, pominięcie tła rzeczywistych wydatków na ten cel wprowadza odbiorcę w błąd. Zawarte w wypowiedzi zwroty: „kwotę, przeznaczaną na służbę zdrowia” oraz „w tej chwili jest to prawie 8 milionów” sugerują, że opisane w powyższy sposób środki są rzeczywiście wydatkowanymi, a nie planowanymi. Dlatego, zgodnie z przyjętą metodologią, wypowiedź należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy