Czas czytania: około min.

Jaki był spadek PKB w Polsce i UE w poprzednim kwartale?

14.09.2020 godz. 14:30

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ w drugim kwartale bieżącego roku, w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, spadek PKB Polski wyniósł -7,9 proc., a spadek w państwach UE był równy -14,1 proc. Wartości te mieszczą się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu.

Spadek PKB w krajach Europy

Zgodnie z raportem Eurostatu największy spadek zaliczyły takie państwa jak:

  • Hiszpania (-22,1 proc.),
  • Francja (-19,0 proc.),
  • Włochy (-17,3 proc.),
  • Portugalia (-16,3 proc.).

Natomiast najmniejszy spadek odnotowały:

  • Litwa (-3,7 proc.),
  • Finlandia (-5,2 proc.),
  • Polska (-7,9 proc.).

Należy podkreślić, że w raporcie nie podano danych dotyczących niektórych państw za drugi kwartał 2020 roku. Raport zawiera także informacje na temat spadku PKB państw w porównaniu z poprzednim kwartałem roku bieżącego. Według Eurostatu PKB EU w porównaniu z ubiegłym kwartałem skurczyło się o 11,7 proc., a PKB Polski o 8,9 proc. Ciekawe są także dane dotyczące strefy euro, która w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku straciła 12,1 proc., a względem drugiego kwartału 2019 równe 15 proc.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.