Czas czytania: około min.

Jakie zaufanie mają obywatele do władz lokalnych?

09.09.2020 godz. 13:06

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą, ponieważ według CBOS to władze lokalne cieszą się większym zaufaniem niż rząd. Słowa posłanki padły jako odpowiedź na pytanie redaktora Grzegorza Jankowskiego, który sugerował, że w niektórych kwestiach samorządy nie radzą sobie z poszczególnymi działaniami i potrzebują pomocy rządu. Ze wszystkich instytucji państwowych większym zaufaniem od samorządu cieszy się jeszcze wojsko. Jednak, jako że wypowiedź padła przy okazji porównania rządu oraz samorządów, w analizie nie zostało ono uwzględnione.

Kontekst wypowiedzi

2 września br. prowadzący rozmowę z Katarzyną Lubnauer Grzegorz Jankowski poruszył kwestię decentralizacji władzy. W opinii redaktora samorządy nie radzą sobie z szeregiem działań i wymagają pomocy ze strony rządu. Odmienne stanowisko zaprezentowała posłanka Nowoczesnej, która stwierdziła, że to samorząd cieszy się największym zaufaniem opinii publicznej.

Sondaże CBOS

Centrum Badania Opinii Publicznej co 2 lata publikuje badanie przedstawiające zaufanie Polaków do instytucji życia publicznego. Z najnowszego sondażu z 2020 roku wynika, że największym kredytem zaufania Polacy darzą wojsko (83 proc.). Na drugim miejscu znalazły się władze lokalne (74 proc.), a na trzecim policja (71 proc.). Z kolei rząd może liczyć na zaufanie 46 proc. badanych. Najmniejszym zaufaniem społecznym cieszą się partie polityczne (24 proc.). W poprzednim badaniu z roku 2018 to właśnie władze lokalne zajęły pierwsze miejsce z zaufaniem na poziomie (65 proc.). Rząd po raz kolejny uplasował się w środku stawki (44 proc.), a na ostatniej pozycji znów znalazły się partie polityczne (23 proc.). W badaniu nie uwzględniono m.in. wojska czy policji.

Z badania przeprowadzonego w roku 2016 wynika, że największym zaufaniem spośród instytucji publicznych Polacy obdarzyli wojsko (79 proc.). Na drugiej pozycji znalazła się policja (65 proc.), a tuż za nią władze lokalne (64 proc.). Rząd zaufaniem obdarzyło 38 proc. respondentów. Znów najsłabszy wynik odnotowały partie polityczne (20 proc.). Należy zauważyć, że w żadnym sondażu CBOS od 2002 roku zaufanie dla władz samorządowych nie spadło poniżej poziomu zaufania dla rządu.

Sondaże z poprzednich lat pokazują, że to wojsko cieszy się niezmienne największym zaufaniem. Analizowana wypowiedź odnosi się jednak do słów dziennikarza, który porównał rząd i samorządy, uznając, że samorządy nie radzą sobie w niektórych sprawach. To w tym kontekście należy zatem oceniać słowa posłanki, dlatego nie bierzmy pod uwagę Wojska. Jako że władze lokalne cieszą się większym zaufaniem od rządu, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub