Czas czytania: około min.

Jan Dziedziczak w wywiadzie dla wPolityce.pl

11.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2016 roku organizacje Niemieckie otrzymają od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych finansowanie 2,5 mln złotych. Z dotacji MSW korzystają wszystkie mniejszości narodowe w Polsce, których wnioski projektowe zostały pozytywnie rozpatrzone przez Departament Wyznań i Mniejszości. W 2016 r. MSW przeznaczy 15 576 056 zł na projekty mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.