Jan Krzysztof Bielecki w PR1

05.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

We wrześniu 2009 roku administracja B. Obamy zaczęła rozważać rezygnację z budowy elementów tarczy antyrakietowej na terytorium RP, aby końcową decyzję podjąć pod koniec tego roku. Barack Obama oświadczył, że ma to służyć polepszeniu  stosunków z Rosją oraz planów współpracy.

Plany budowy elementów systemu obrony antyrakietowej zostały zawieszona zarówno na terytorium Polski, jak i Czech. 21 września 2009 r. szef sztabu generalnego armii rosyjskiej gen. Nikołaj Markow oświadczył, że jeżeli w Polsce i Czechach zostanie wybudowana tarcza antyrakietowa, to Rosja rozmieści na terenie Obwodu Kaliningradzkiego rakiety typu ISKANDER wycelowane w Polskę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.