Janusz Korwin-Mikke – konferencja prasowa

26.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jarosław Kaczyński udzielał na przestrzeni lat licznych wypowiedzi w których postulował utworzenie armii europejskiej. Przykładowo w wywiadzie dla niemieckiej gazety Welt am Sonntag z 6 czerwca 2010 roku stwierdził, że “Unia musi zdobyć się na stworzenie wspólnej armii i zadanie to nie może być nieustannie odkładane”. Podczas rozmowy z Andrzejem Gajewskim dla Gościa Niedzielnego w grudniu 2011 roku powiedział: “Jesteśmy za Europą, która będzie posiadała własne, silne i sprawne siły zbrojne, podlegające prezydentowi Unii Europejskiej. Dawałoby to Unii rzeczywistą pozycję światowego mocarstwa”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.