Janusz Korwin-Mikke o Armii Wyzwolenia Kosowa i Billu Clintonie

24.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o morderstwa dokonane przez KLA na ludności nie-Albańskiej, do najbardziej wiarygodnych źródeł należy raport Human Rights Watch Under Orders. War Crimes in Kosovo z 2001 roku, gdzie wyszczególnione są zarzuty wobec KLA. W dokumencie znajdujemy informację, że od czerwca 1999 roku KLA zamordowało około 1000 Serbów i Romów. W raporcie wskazane jest, że ofiarami organizacji padali nie tylko Serbowie, ale także etniczni Albańczycy, którzy kolaborowali z reżimem. Jakkolwiek w czasie wojny zginęło kilka tysięcy Serbów, KLA posądzane jest o zamordowanie około tysiąca, co skutkuje nadaniem temu stwierdzeniu kategorii fałsz.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.