Janusz Korwin-Mikke o Armii Wyzwolenia Kosowa i Billu Clintonie

24.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Mówiąc o bombardowaniu Belgradu, J. Korwin-Mikke miał zapewne na myśli operację sił NATO “Allied Force”. W raporcie Human Rights Watch udokumentowanych zostało 500 przypadków śmierci jugosławiańskich cywilów w 90 różnych incydentach w ciągu 78 dni operacji. Dodatkowo Humanitarian Law Center podaje, że na terenach Serbii i Czarnogóry zginęło około 275 cywilów. Z kolei New York Times, powołując się na słowa Slobodana Milosevica pisze o 576 żołnierzach oraz policjantach, którzy zginęli podczas nalotów. Te stwierdzenia J. Korwin-Mikkego są więc fałszywe. Prawdą jest zaś kwestia dwóch zmarłych Amerykanów – rzeczywiście ponieśli oni śmierć w wyniku katastrofy samolotu US Apache (byli jedynymi ofiarami ze strony NATO).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.