Janusz Lewandowski w TOK FM

18.04.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Po negatywnej rekomendacji Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie powołania Maltańczyka Anthony’ego Abeli na członka Trybunału Obrachunkowego, kandydat wycofał swoje stanowisko. Oprócz Abeli negatywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania członków Trybunału Obrachunkowego otrzymali polski kandydat Janusz Wojciechowski oraz Słowak Ladislav Balko.

Wypowiedź uznaliśmy za manipulację ponieważ, co prawda zawiera informacje prawdziwe jednak wprowadza w błąd słuchaczy, stwierdzeniem o otrzymaniu przez innych kandydatów pozytywnej opinii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.