Janusz Palikot na czacie Dziennika Wschodniego

01.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W VII kadencji Sejmu (2011-2015) posłowie Ruchu Palikota i Twojego Ruchu złożyli 3 projekty ustaw związane z legalizacją marihuany:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy wprowadzenia definicji dla terminu „środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego” w formie tabeli wartości granicznych narkotyków umieszczonej w rozporządzeniu do ustawy) wniesiony 20.01.2012 roku – Komisja Ustawodawcza stwierdziła sprzeczność z ustawą o prokuraturze oraz zasadami techniki prawodawczej, nie nadano mu biegu legislacyjnego

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy umożliwienia prowadzenia leczenia substytucyjnego przez odpowiednio przygotowanego lekarza psychiatrę w ramach praktyki lekarskiej; wprowadzenia upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, które ma określić ilość określonych środków odurzających i substancji psychotropowych, którą należy uznać za „nieznaczną” a także możliwość uprawy konopi na własny użytek i w celach medycznych określonych przez lekarza) wniesiony razem z grupą posłów PO 04.06.2012 roku – wycofany ze względu na złożenie przez wnioskodawców projektu ustawy regulującego tę samą problematykę

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dotyczy umożliwienia legalnej uprawy i konsumpcji marihuany na własny użytek w ramach tzw. klubów konopnych przez ich pełnoletnich członków) wniesiony 24.05.2013 roku – Komisja Ustawodawcza stwierdziła niezgodność z Konstytucją, nie nadano mu biegu legislacyjnego

Z trzech projektów dwa zostały odrzucone w głosowaniu przez Komisję Ustawodawczą, ale jeden został wycofany przez samych wnioskodawców. W związku z tym nie można uznać tego stwierdzenia za prawdziwe, pomijając nawet liczbę złożonych projektów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.