Janusz Palikot na czacie Dziennika Wschodniego

01.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi ceny energii elektrycznej wynika, że w drugiej połowie 2014 roku cena nominalna prądu w UE to 0,208 euro za kWh dla gospodarstw domowych i 0,120 euro za kWh dla przemysłu, zaś w Polsce było to 0,141 euro za kWh dla gospodarstw domowych i 0,083 euro za kWh dla przemysłu. W obu przypadkach jest to niższa, a nie wyższa cena. Wypowiedź należy uznać za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.