Janusz Palikot o sondażach

03.02.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że statystycznie co piąty Polak darzy zaufaniem Janusza Palikota – dane CBOS z grudnia 2014 informują o zaufaniu społecznym na poziomie 21%.

 Zapis wywiadu nie obejmuje końcówki wypowiedzi dot. podobnych notowań Jarosława Kaczyńskiego, jednak odsłuchując zapis audio można przekonać się, że Janusz Palikot porównuje swój aktualny poziom zaufania społecznego do wyników J.Kaczyńskiego najprawdopodobniej z roku 2005 bądź 2006 (jakość nagrania nie pozwala na 100% pewność).

Stwierdzenie to jest nieprawdą, ponieważ na przestrzeni lat 2005 – 2007 zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego utrzymywało się na dużo wyższym poziomie:

rok

miesiąc

zaufanie

2005

I

49%

II

51%

III

45%

IV

50%

V

46%

VI

44%

VII

43%

VIII

48%

IX

56%

X

bd

XI

60%

XII

56%

2006

I

53%

II

49%

III

44%

IV

34%

V

34%

VI

37%

VII

37%

VIII

42%

IX

36%

X

32% / 31%

XI

31%

XII

33%

2007

I

39%

II

41%

III

33%

IV

36%

V

36%

VI

34%

VII

33%

VIII

35%

IX

37%

X

37%

XI

36%

XII

28%

źródło: opracowanie własne Demagog.pl na podstawie http://www.cbos.pl

 Jeżeli natomiast J.Palikot miałby na myśli aktualny wynik J.Kaczyńskiego, również byłoby to nieprawdą – w grudniu 2014 było to 30%.

 Przez zastosowanie tego nieprawdziwego porównania wypowiedź zdecydowanie uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.