Janusz Palikot: sankcje, Andrzej Duda i Twój Ruch

23.02.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej odpowiedzi od sztabowców Janusza Palikota. Również sam kandydat nie udostępnił nam listy 140 nowych członków. Zweryfikujemy wypowiedź natychmiast po otrzymaniu dokumentu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.