Janusz Palikot w Faktach po Faktach

17.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

To prawda, że droga Abrahama Lincolna do Białego Domu była długa, ale poniósł on o wiele mniej znaczących politycznych porażek niż sugeruje Janusz Palikot i przyczyny tych porażek są o wiele bardziej złożone i niejednoznaczne. Najważniejsze z tych niepowodzeń wyglądają następująco:

Lincoln próbuje dostać się do stanowej legislatury Illinois w roku 1832, udaje mu się to dopiero dwa lata później. W 1844 przegrywa wybory do Kongresu i znów musi czekać dwa lata na sukces – do 1846. W 1854 Lincoln wycofuje się z wyborów do Senatu, aby wesprzeć w ten sposób innego kandydata. 1856 – Lincoln nie dostaje nominacji swojej Partii Republikańskiej na wice-prezydenta – zajmuje drugie miejsce. 1858 to rok w którym Lincoln po raz drugi próbuje dostać się do Senatu Stanów i ponownie przegrywa. Szesnastym prezydentem USA zostaje dopiero 2 lata później w 1860.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.