Janusz Palikot w „Gość Radia Zet”

30.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Donald Tusk odniósł się do tych wspomnianych badań w swojej wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu w dniu 12.10.2012 :

 

(…)Punkt 3 – bezpłatne badania dla ludzi w podeszłym wieku, dla ludzi starszych. Wiecie dobrze, że miało to bezpośredni związek z podniesieniem wieku emerytalnego do 67. roku życia. I m.in. także dzięki dyskusji z klubami rozciągnęliśmy to etapowanie, dochodzenie do 67. roku życia na wiele, wiele, wiele lat. Umawialiśmy się, że wraz ze wzrostem wieku emerytalnego będziemy przechodzili do tych trochę kosztownych, ale niezbędnych ustaleń, które były naszymi wspólnymi ustaleniami. I nic się tutaj nie zmieniło. Jeśli wy tego nie wiecie, to was informuję. Dzisiaj kobieta w Polsce nie przechodzi w wieku lat 67 na emeryturę i gwarantuję wam, że kiedy ten wiek wydatnie się podniesie, zdążymy z projektem bezpłatnego badania ludzi starszych(…)

 

“Wspólne ustalenia” o których mówi Donald Tusk to warunki, jakie postawił ówczesny Ruch Palikota w 2012 roku w zamian za poparcie ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego.

 

Próbując odnaleźć pozostałe dwie wypowiedzi, zwróciliśmy się tak do samego Janusza Palikota, jak i do rzecznika prasowego “Twojego Ruchu”. Niestety, nawet z ich pomocą nie udało nam się odnaleźć śladu pozostałych dwóch obietnic Donalda Tuska – tak w doniesieniach medialnych, jak i w nagraniach oraz stenogramach posiedzeń sejmowych i wystąpień Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym, wypowiedź uznaliśmy za fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.