Janusz Palikot w „Gość Radia Zet”

30.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na stronie GFK Polonia pojawiają się comiesięczne informacje prasowe z preferencjami wyborczymi. Ukazały się do tej pory trzy sondaże prezydenckie: za styczeń, lutymarzec. W żadnym z podanych Janusz Palikot nie uzyskuje nawet zbliżonego wyniku. Dodatkowo, żaden z przeprowadzonych sondaży nie bada poparcia e-wyborczego i jak wynika z informacji udzielonych nam przez GFK – w ogóle nie przygotowywali takiego badania.

Według serwisu ewybory.eu najwyższym sondażowym wynikiem Janusza Palikota w marcu było 4 procentowe poparcie. Największym poparciem – 6% – mógł cieszyć się w sondażu  Millward Brown z 16 lutego.

 

6,1% poparcie udało się uzyskać Januszowi Palikotowi według portalu wmeritum.pl. Powołuje się on jednak na sondaż, którego na stronie GFK Polonia niestety nie ma i dowiedzieliśmy się, że został on opracowany na zlecenie sztabu wyborczego Janusza Palikota. Jak poinformował nas Marketing Menager z GFK – “Różnice w pomiarach występują, ponieważ głównym celem badania było zbadanie pewnych hipotez, które sztab chciał przetestować. Jednak w mojej opinii publikowanie wyników tego badania i zestawianie ich z wynikami innych badań, ale prowadzonych w sposób systematyczny oraz za pomocą tych samych porównywalnych technik, nie niesie ze sobą wartości poznawczej.”

Jednak w żadnym z publikowanych przez GFK Polonia sondaży Janusz Palikot nie uzyskał poparcia nie odbiegającego zbytnio od 6,5% wypowiedź musimy sklasyfikować więc jako fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.