Janusz Palikot w „Gość Radia Zet”

30.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Polska posiada cztery okręty typu Kobben, które zostały zbudowane w latach 60. XX wieku. Okręty zostały przekazane Polsce, po wycofaniu ich z norweskiej marynarki wojennej w 2001 r. Początkowo planowano je wycofać w latach 2013-2015, jednak ze względu na brak nowej floty termin jest przesuwany.

Nie udało nam się odnaleźć konkretnej i ostatecznej daty, w której okręty miałyby zostać wycofane. Zwróciliśmy się w tej sprawie do MON, kwalifikacja zostanie więc zaktualizowana gdy otrzymamy z ministerstwa odpowiedź.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.