Janusz Palikot w „Gość Radia Zet”

30.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Siły Powietrzne posiadają około 300 samolotów i śmigłowców, w tym blisko 120 samolotów bojowych między innymi F-16 oraz MiG-29.

Dokładne dane dotyczące liczebności sił powietrznych Federacji Rosyjskiej nie są publicznie dostępne, odnalezione przez nas najbardziej wiarygodne informacje szacują ilość rosyjskich samolotów na 3 429 sztuk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.