Janusz Palikot w „Gość Radia Zet”

30.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu w pierwszej połowie 2013 roku średnia cena nominalna prądu w UE to 0,199 euro/kWh dla gospodarstw domowych i 0,120 euro/kWh dla przemysłu, zaś w Polsce było to 0,148 euro/kWh dla gospodarstw domowych i 0,093 euro/kWh. W obu przypadkach jest to niższa, a nie wyższa stawka.

 Z drugiej strony, biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza – czyli ile jesteśmy w stanie kupić jednostek energii za pieniądze, które zarabiamy w danym kraju, słowa Janusza Palikota  też  są dalekie od prawdy – jak wynika z przygotowanej przez serwis Forsal analizy, sprawdzonej przez nas na podstawie danych Eurostatu, średnia stawka w UE to ok. 0,21 groszy/kW, cena w Pl plasuje się na pozycji 0,25. Jest to więc 20 % nadwyżki, a nie 200%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.