Janusz Palikot w Radiowej Jedynce o świadczeniach społecznych dla emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii

09.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Poseł Marek Siwiec faktycznie złożył 22 kwietnia 2013 roku interpelację w sprawie przepisów UE dotyczących swobody przemieszczania się, ale nie bezpośrednio do komisarza László Andora, z którym później odbył spotkanie. Zgodnie z artykułem 117 Regulaminu Parlamentu Europejskiego  interpelację adresuje się do Komisji Unii Europejskiej, a nie do poszczególnych komisarzy, a o rozdziale pytań decyduje Przewodniczący.

Na zapytanie posła Siwca odpowiedziała w imieniu Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Natomiast komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji László Andor, skierował sprawę nierównego traktowania Polaków w Wielkiej Brytanii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie wydał jeszcze orzeczenia w tej sprawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.