Janusz Palikot w Radiowej Jedynce o powołaniu komisji w sprawie Antoniego Macierewicza

09.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Odkąd umorzono śledztwo ws. nieprawidłowości przy likwidacji WSI przez prokuraturę głosy w PO odnośnie powołania komisji śledczej są podzielone między popierających ten pomysł i jemu przeciwnych. W reakcji na to w środę, 5 kwietnia premier Donald Tusk na konferencji prasowej przyznał, że nie popiera jej powołania, gdyż sprawy związane z polskimi służbami specjalnymi winny być jak najbardziej „dyskretnie” omawiane. Jednakże w opinii Ministera Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego powołanie komisji śledczej jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo szef polskiej dyplomacji nie jest jedynym politykiem PO, który tak twierdzi. Paweł Graś będący Sekretarzem generalnym PO, a także do niedawna rzecznikiem rządu jest zdania, że to odpowiedni moment, by taka komisja została powołana. Niemniej  zdanie Grasia zdążyło się już zmienić w kierunku nie sprzyjającym powołaniu komisji, co poniekąd pokazuje ciągłe zmiany zdania wśród polityków Platformy W zaistniałej sytuacji bardzo wyraźnie zarysował się impas. Jak do tej pory wniosek złożony przez Twój Ruch nie był głosowany przez Sejm.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.