Janusz Palikot w Radiowej Jedynce o sondażach wyborczych

09.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W świetle ostatnich sondaży wykonanych przez instytuty badania opinii publicznej, poparcie dla partii Janusza Palikota prezentuje się inaczej. Z najnowszego sondażu zrealizowanego przez Homo Homini wynika, że Twój Ruch może liczyć na poparcie rzędu 4% (a więc poniżej progu wyborczego). Z kolei z sondażu przeprowadzonego przez portal EWYBORY.EU wynika, że Europa Plus – Twój Ruch popiera 10,5% badanych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.