Janusz Palikot w Salonie Politycznym Trójki

29.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polska posiada 467 samolotów łącznie ze śmigłowcami z czego 99 samolotów jest zdolnych do działań bojowych. Rosja dysponuje 3429 samolotami łącznie ze śmigłowcami, z czego 1305 samolotów zdolnych jest do działań bojowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.